Lär dig spela Gitarr

  1. Att Läsa Tabs
  2. Förkortningar/Symboler
  3. Ackord

Att Läsa Tabs

Tabs är väldigt simpla att förstå, strukturen representerar gitarrens greppbräda.

Gitarrer har oftast 6 strängar och varje rad representerar en sträng,
bokstaven i början på varje rad är strängens namn.
Att lära sig strängarnas namn brukar komma med tiden, strängarna heter:

E – 6:e och tjockaste (översta) strängen
A – 5:e
D – 4:e
G – 3:e
B – 2:a
e – 1:a och tunnaste strängen (skrivs med litet ’e’ pga samma namn som 6:e)

Exempel på hur det kan se ut i en tab:

e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------| 
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

Den översta strängen i taben är alltså oftast den understa (tunnaste) på gitarren

För att sedan visa hur en låt spelas skrivs nummer på varje strängs rad.
Numret representerar vilket band som ska spelas på den angivna strängen.

’1’ betyder 1:a bandet, ’2’ byter 2:a bandet osv, 0 betyder att strängen spelas öppen (inget band trycks ned).

Tabs ska läsas från vänster till höger, vilket betyder att det som står längst till vänster ska spelas först.

Exempel:

e|--2---------------------|
B|----3-------------------|
G|------2-----------------| 
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

I ovanstående exempel spelas alltså 2:a bandet på e-strängen först, sedan 3:e bandet på B-strängen och slutligen 2:a bandet på G-strängen.

Står flera band skrivna på samma vertikala rad betyder det är de ska spelas samtidigt.

Exempel på det:

e|---2--------------------|
B|---3--------------------|
G|---2--------------------| 
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

I detta fall ska du hålla ned e-strängen på 2:a bandet, B-strängen på 3:e bandet samt G-strängen på 2:a bandet och spela dessa i en rörelse.

I båda dessa exempel används ett D ackord, i första exemplet plockas strängarna en efter en och i andra spelas de samtidigt.

Du hittar beskrivningar för de vanligaste ackorden längre ner på sidan, där är strängarna numrerade 1-6 för att tydligt visa vilka som spelas.

Med lite övning blir detta fruktansvärt lätt och kan läsas utan minsta problem.

I många tabs kompletteras dessa siffror med förkortningar och symboler som beskriver något extra som ska göras.

Exempel:

e|---2h3p2----------------|
B|------------------------|
G|------------------------| 
D|------------------------|
A|------------------------|
E|------------------------|

h = ’hammer on’
p = ’pull off’

Här ska du alltså spela 2:a bandet på e-strängen, sedan använda en teknik som heter ’hammer on’ och slå ner (hammer) med ett annat finger på 3:e bandet så den spelade tonen höjs. Och slutligen en ’pull off’ där du drar av fingret från 3: bandet så tonen sänks tillbaka till 2:a bandet.

Detta är två väldigt användbara tekniker som går snabbt att lära sig.
Notera av strängen endast plockas en gång, du ska sedan slå ner och dra av fingret från 3:e bandet utan att strängen tystas.

Många tabs innehåller förklaringar utav symboler i dess innehåll. Om inte finner du en komplett lista längre ner på denna sida över de mest använda förkortningar och symboler.

 

Förkortningar/Symboler

h – Hammer on
p – Pull off
b – Böj strängen
r – Släpp den böjda strängen (release)
s – Glid till ton (slide)
/ – Glid upp
\ – Glid ner
v – vibrato
t – tap
x – dämpa
~ – håll ton / vibrato

NC – No chord (inget spelas)
PM – Palm mute (dämpa med handflatan)

Tuning – gitarrens stämning, om inte annat står utskrivet spelas låten vanligtvis i E Standard

Längder: (takter)
W – Whole
H – Half
Q – Quarter
E – 8th
S – 16th
T – 32nd
X – 64th

 

Ackord

Samtliga ackord hittar du HÄR

Tabs och ackord för både bas och gitarr